Harjo Pinkster
Wethouder & 2e locoburgemeester

Tel.: 0571-275657
E-mail: h.pinkster@voorst.nl

Twitter

 

 

Portefeuille Welzijn, onderwijs en economie

  • Jeugd en onderwijs
  • Kunst en cultuur
  • Vormings- en ontwikkelingswerk (w.o. bibliotheek)
  • Minderheden en vluchtelingen
  • Economie
  • Recreatie en toerisme
  • Subsidiebeleid

Functies verbonden aan hoofdfunctie:

  • Plaatsvervangend lid Regioraad Stedendriehoek
  • Plaatsvervangend lid AB Delta
  • Vertegenwoordiger van de gemeente Voorst in de aandeelhoudersvergadering RGV.