ingezonden reactie van CDA Voorst

“Als bestuur van CDA Voorst reageren we op het artikel ‘Samen optrekken met de inwoners van de gemeente Voorst’ van 3 november. Daarin wordt de aansluiting van fractie Suelmann bij VVD-Liberaal 2000 aangekondigd.

Dit artikel mist feitelijke informatie die de kritische lezer als achtergrond zou moeten kennen. Zo is mevrouw Suelmann in de gemeenteraad gekomen via de CDA-lijst omdat ze op nummer 2 stond. Als persoon had zij onvoldoende stemmen voor een voorkeurszetel. Desondanks heeft zij begin 2019 de CDA-fractie verlaten, heeft de belofte om in zo’n geval haar zetel op te geven gebroken en is zonder democratische legitimatie alleen doorgegaan. In goed Nederlands heet dat zetelroof. Daarbij heeft ze aangegeven dat ze het CDA Voorst programma zou blijven volgen. Rechtstreeks uit dat programma, waaraan mevrouw Suelmann overigens een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd, komt het jongerenlintje.

Tot voor kort was mevrouw Suelmann nog lid van onze partij. Inmiddels blijkt dat zij de CDA-uitgangspunten heeft ingeruild voor die van VVD-Liberaal 2000. Dat is opmerkelijk te noemen, zeker in het licht van de titel van het artikel van vorige week. Weet de burger van de gemeente Voorst wel met wie hij of zij optrekt?

Wij gaan ervan uit dat de goede verstandhouding met VVD-Liberaal 2000 wordt gecontinueerd. Ondanks duidelijke inhoudelijke verschillen zijn er voldoende aanknopingspunten om samen te werken.

Bestuur CDA Voorst’’

VN. 10-11-2021

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Advertentie CDA Voorst 13 oktober 2021 – A4 formaat (1)

 

 


 

 

CDA Voorst tegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Even voorstellen: Theo Timmermans

Mijn naam is Theo Timmermans, 59 jaar oud, geboren en getogen in Twello. Na een  uitstap van 7 jaren naar Den Haag woon ik inmiddels al weer 29 jaren in Twello. Ik  ben getrouwd, heb 2 dochters waarvan er nog 1 studeert en de ander inmiddels na  haar studie aan het werk is. Allebei zijn ze al uit huis. 

In mijn dagelijks leven ben ik strategisch adviseur bij een overheidsinstelling. In mijn  vrije tijd beoefenen ik de voetbalsport bij een vereniging, waar ik ook diverse bestuursfuncties heb  bekleed. Daarnaast ga ik graag erop uit in de mooie groene omgeving van de gemeente Voorst, met mijn  vrouw op de gewone fiets of met een aantal vrienden op de racefiets. 

Momenteel ben ik ook bestuurslid van de stichting Natuurlijk Twello, die de leefbaarheid aan de westkant  van Twello probeert te bewaken. 

In ons gezin wordt veel over duurzaamheid gesproken, het onderwerp heeft onze bijzondere interesse.  Dan is ook de link met het CDA gemaakt, want het CDA staat voor goed rentmeesterschap. Dat sprak mij  wel erg aan, want na mijn generatie komen er nog vele generaties die willen genieten van de mooie aarde  zoals die er nu is. 

Na wat gesprekken met Jürgen Wolff van Wulfing en Jaap Borst en het doorlezen van de CDA-Voorst-site  heb ik de keuze gemaakt om fractie-ondersteuner te worden van het CDA. Samen met de andere leden  van het CDA-Voorst zal ik proberen in de gemeente Voorst het rentmeesterschap invulling te geven en  hoop op een prettige samenwerking en een nadere kennismaking met jullie. 

Met vriendelijke groeten, 

Theo Timmermans 

 

 


 

 

 

Bezoek aan ‘t Hartelaer

Op 8 juni hebben Jürgen Wolff van Wülfing en Jaap Borst op landgoed ’t Hartelaer gesproken met Pieter Witte, rentmeester van het landgoed, vertegenwoordigers van de Stichting Natuurlijk Twello*) en een bewoonster van een van de woningen op het landgoed.

 

 

 

Van links naar rechts: Pieter Witte (rentmeester), Theo Timmermans (Stichting Natuurlijk Twello), Janneke de Vries (bewoonster), Jürgen Wolff van Wülfing en Jaap Borst (CDA Voorst, fractie respectievelijk bestuur)

Op ’t Hartelaer (en landgoed de Hofstede) leven veel, deels beschermde, diersoorten. Denk bijvoorbeeld aan dassen, reeën en vleermuizen.

Aanleg van de Westelijke Randweg rondom Twello zou betekenen dat ongeveer 42.000 m2 natuurgebied moet wijken. Als de schetsen van de gemeente op een luchtfoto wordt geprojecteerd blijkt dat er honderden bomen gekapt zouden moeten worden.

De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de informatie die het college aan de gemeenteraad heeft verschaft.

Het was een positieve ervaring om van gedachten te wisselen met direct bij ’t Hartelaer betrokkenen en de waarnemingen versterken de onderbouwing van één van de argumenten waarom CDA Voorst tegen het verder onderzoeken van de mogelijkheden om de Westelijke Randweg heeft gestemd.

*) Stichting Natuurlijk Twello zet zich in voor een leefbare woonomgeving in Twello West (in en om de wijk Molenveld).

 

 

 


 

 

Daisy Vliegenthart voerde het woord over Vliegveld Teuge dat een aanvraag heeft ingediend voor een provinciaal Luchthavenbesluit (LHB). Tegelijk spelen ook er in dit dossier ook zaken als de gevolgen van Covid voor het aantal vluchten, geluidshinder bij omwonenden en verduurzaming van de luchthaven.

Toen 4 jaar geleden de laagvliegroutes van vliegveld Lelystad bekend werden gemaakt liepen deze dwars over Teuge. Daisy Vliegenthart is daar toentertijd samen met PvdA collega Karin Jeurink voor in de bres gesprongen.

Daisy Vliegenthart: we hebben vier jaar geleden bij het college sterk aangedrongen om deze laagvliegroutes te laten verdwijnen om zowel Teuge maar ook de inwoners van Gelderland zo veel mogelijk te ontzien.

Daisy Vliegenthart: En het interessante is dat we 4 jaar later nog steeds met de discussie rond Teuge zitten. En breekt er dus weer een spannende tijd aan voor de luchthaven, de bedrijvigheid er omheen en voor omwonenden. De luchtruimherziening, al jarenlang een wens van de luchthaven zelf, om een fout te herstellen, wordt nu ook gebruikt om de hinder voor omwonenden te beperken.

Aan de ene kan is dat ook begrijpelijk,  maar aan de andere kant rijzen hier nog vragen. De cijfers:

1999: 80.000 vliegbewegingen per jaar
2016: 40.000 vliegbewegingen per jaar
2020: 50.000 vliegbewegingen per jaar

Dat is dus nog lang niet op het oude niveau van 1999. Toch lezen we de aanleiding om extra eisen te stellen in die toename van die hinderbeleving. Maar wat is nu eigenlijk die  hinderbeleving wil het CDA weten. Is dat een objectieve hinderbeleving of een subjectieve hinderbeleving? Of gaat het ook om een voorkomen van toekomstige hinder die er bijvoorbeeld aankomt als de General Aviation vanuit Lelystad Airport naar Teuge zou komen? CDA wil graag begrijpen waarom we dingen doen. Wij willen alle belangen goed af kunnen wegen en daar mist nog enige helderheid.

Dan liggen er een aantal scenario’s voor (zie onderaan). Keuze 3B begrijpen we helemaal. We zien ook dat ondernemers grote stappen zetten. Over scenario 3A zijn nog vragen, ook omdat de voorwaarden aan scenario 3A niet verder zijn uitgewerkt. Van de insprekers begrijpen we ook dat daar geen vooroverleg over is geweest. Dat is jammer. CDA vraagt daarom de gedeputeerde dat als we voorwaarden gaan stellen dat in overleg met de belanghebbenden ook gebeurd. CDA vindt dat als je maatregelen neemt het niet zo moet zijn dat ondernemers niet meer kunnen ondernemen. Zij moeten tijd hebben om in te spelen op nieuwe beperkingen. En juist ook op het gebied van duurzaamheid zien we dat er ook al grote stappen genomen zijn. Dus waarom worden op dat gebied nog aanvullende eisen gesteld?

Daisy Vliegenthart: Kunnen we niet veel meer belonen en stimuleren in plaats van knetterharde voorwaardes stellen?

CDA begrijpt ook dat bewoners ook moeten weten waar ze aan toe zijn. En we stellen daarom voor feitelijk te gaan meten en klachten te objectiveren.

———

Onderzochte scenario’s Teuge

1 Maximaal toestaan van het huidig gebruik
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit niet meer ruimte aan vliegbewegingen dan zij de afgelopen jaren heeft benut. Daarmee zou de luchthaven iets meer dan de helft van de gecorrigeerde geluidruimte benutten. Het vergunde aantal vliegbewegingen zal dan liggen in de orde grootte van 50.000 vliegbewegingen per jaar. Daarvoor is een “dubbel slot” in het Luchthavenbesluit nodig: Via een dubbel slot begrenst u anders dan nu het geval is niet alleen de toegekende Geluidruimte maar ook het aantal vliegbewegingen.

2 Toestaan hetgeen is aangevraagd door de luchthaven
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit dezelfde ruimte als in de huidige situatie (Omzettingsregeling), met enkel de correctie voor een eerder gemaakte fout. Binnen deze gecorrigeerde geluidruimte zijn tot maximaal ca. 80.000 vliegbewegingen mogelijk.

3A Gerichte maatregelen gericht op Hinderbeperking
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit beperkingen die bijdragen aan het verminderen van de ervaren hinder door de vliegbewegingen vanaf de luchthaven Teuge in de omgeving. Hinder van valschermvluchten wordt als de grootste bron van klachten beperkt: Er komen valschermspring-vrije weekenden of dagen.

3B Groeimodel naar duurzaamheid: Geleidelijk Terugbrengen hinder en milieubelasting
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit een in het verloop van tijd afnemende geluidruimte, een CO2 plafond en emissieruimte in de Wnb. Door de vliegtuigen stiller en schoner te maken kunnen toch dezelfde aantallen vliegbewegingen worden gemaakt.

 


 

 

 

Jaap Borst, afdelingsvoorzitter van CDA Voorst, maakt zich zorgen: ,,We hebben formeel een systeem van dualisme, maar wordt dat goed gespeeld?''

 

Jaap Borst, afdelingsvoorzitter van CDA Voorst, maakt zich zorgen: ,,We hebben formeel een systeem van dualisme, maar wordt dat goed gespeeld?” © FOTO HISSINK

 

CDA Voorst vindt nieuw kabinet-Rutte óók ‘geen optie’: ‘Zorgen over macht en tegenmacht’

CDA Voorst mengt zich in de politieke crisis in Den Haag. De Gelderse christendemocraten ondertekenden een brandbrief, waarin meerdere lokale afdelingen de Tweede Kamerfractie oproepen niet in een nieuw kabinet met demissionair premier Rutte te stappen. ,,Het is een morele plicht om van je te laten horen als je je zorgen maakt’’, zegt afdelingsvoorzitter Jaap Borst.

De brandbrief lekte vorige week uit via nieuwssite The Post Online. De CDA-jongerentak en ruim twintig lokale afdelingen uit heel het land – van Heerlen tot Zwartewaterland –  hebben hem ondertekend. Opnieuw regeren met Rutte is volgens de schrijvers ‘geen optie’. 

 

De CDA-afdelingen vinden dat een plek in de oppositie overwogen moet worden en ze spreken expliciet hun steun voor Kamerlid Pieter Omtzigt. Uit de gedeelde notulen van de ministerraad, waar veel over te doen is, bleek bovendien dat minister Wopke Hoekstra Omtzigt wilde ‘sensibiliseren’. Over die notulen en de rol van het kabinet in de toeslagenaffaire is vandaag een debat in de Tweede Kamer.

Het vertrouwen in het kabinet staat opnieuw op het spel. Wat verwacht het CDA Voorst?

Borst: ,,We hebben daar geen expliciete verwachtingen over. Wat we binnen het CDA verwachten, is dat de geluiden uit de regio serieus worden genomen. Je hebt die kernwaarden (voor het CDA zijn dat: rentmeesterschap, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit red.), maar in de politiek sluit je ook compromissen. Alleen op een gegeven moment kom je op een punt dat je geen compromissen meer wil gaan sluiten.’’

Jaap Borst (CDA) ziet paralellen tussen de Voorster politiek en de gebeurtenissen in de Tweede Kamer.

Jaap Borst (CDA) ziet paralellen tussen de Voorster politiek en de gebeurtenissen in de Tweede Kamer. © FOTO HISSINK

 

Dan gaat het om een nieuw kabinet met Mark Rutte?

,,Ik denk dat je daar heel goed over na moet denken of je dat wel wil. Het is wel aan het landelijke bestuur of Tweede Kamerfractie of dat wel of niet kan. Maar we hebben met de brief wel een punt gemaakt dat je vrij goed na moet denken voordat je dat doet.’’

Hoe straalt de ‘functie elders’ en het ‘sensibiliseren’ van Omtzigt af op een lokale afdeling?

,,Wat lokaal ook speelt is het thema van macht en tegenmacht. In de gemeente Voorst heb je natuurlijk één grote partij met negen zetels (Gemeente Belangen red.). Wij zitten inmiddels in de oppositie, maar ik heb daarvoor weleens met andere oppositiepartijen gesproken. Daar hoor ik een vast thema: zij vinden dat ze niet geweldig geïnformeerd worden door het college. Voor ons is dat ook een punt om mee te nemen in het programma voor de volgende verkiezingen.’’

Dus in Voorst speelt hetzelfde als in Den Haag?

,,Er zijn wel parallellen ja. Ik vermoed dat het wel op meer plekken het geval is. We hebben formeel een systeem van dualisme, maar wordt dat goed gespeeld? In het dualistische systeem heb je dat wethouders niet meer in een fractie zitten, dus eigenlijk de bestuurslaag zijn. En zich verantwoorden voor de raad. Vroeger zaten ze ook in de raad, waardoor er meer onderlinge afhankelijkheid was.’’