CDA advertorial 01’21

uitnodiging             CDA advetorial 52’20

secretariaat heeft een nieuw postadres

vanaf 01-01-2021 is het adres:  Everwijnstraat 29 7396AD Terwolde

gmailadres : cdavoorst@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief versie 07 04 2020

Nieuwsbrief versie 26 01 2020 met aanpassing ALV datum

 

 

 

Notulen ALV CDA Voorst 9 juli 2020

 

Een levende gemeente april 1996 (1)

 

 

CDA WETHOUDER HARJO PINKSTER;

 

 

Harjo Pinkster

Wethouder Harjo Pinkster

‘WE KUNNEN NIET ALLES, MAAR DOEN WAT MOGELIJK IS’ GEMEENTE VOORST STEEKT NEK UIT VOOR EIGEN ONDERNEMERS!
Het zat er al wat langer aan te komen, maar gaat nu toch serieuze vormen krijgen. De gedachten van gemeente Voorst om qua verantwoordelijkheid lokale activiteiten te stimuleren. Daarvoor waren er al ‘voorzichtige’ gesprekken gaande met diverse groeperingen.
Nu de provincie heeft aangekondigd,gelden beschikbaar te stellen voor allerlei activiteiten, zoals cultuur, sport, recreatie, toerisme en gemeenschappelijke voorzieningen, is er een financiële rugdekking. Gemeente Voorst dient nu met plannen te komen.
De wereld gaat stukje bij beetje verder open. Corona wordt verder ingedamd en lijkt wat meer onder controle.
Diverse bedrijven openen hun gesloten deuren, andere bedrijven verhogen hun activiteiten met allen dezelfde restricties, aangestuurd vanuit de overheid. Bedrijfscontactfunctionaris Ellen Dijkman en wethouder Harjo Pinkster zijn enthousiast over de plannen, welke zij samen met hun achterban verder gestalte geven.
“De plannen die er waren, zijn in het college besproken, nog vooruitlopend op de subsidies. Het college is akkoord met de plannen en bereid om risico’s te dragen.
Mocht de subsidie tegenvallen, dan gaan we hoe dan ook door” aldus de wethouder.
Er is sprake van een viertal trajecten welke verder worden uitgewerkt.
Online zichtbaarheid van ondernemers vergroten.
Grote concerns hebben daar een eigen afdeling voor, kleine ondernemers hebben veel minder online expertise. Een aantal ondernemers wordt uitgenodigd en geholpen om zich online beter te presenteren. Dit middels bedrijfspresentaties door foto’s, tekst en/of beter presteren op online media.
Inzetten op ‘bestel en koop lokaal’.
Maar dit is niet altijd lokaal online zichtbaar. Ongeacht of je fysiek of online verkoopt, je kan je positie versterken.
Hoe kan een bedrijf zich presenteren, hoe vindt afhandeling lokaal en regionaal plaats en wat kan de gemeente hierin doen voor de ondernemer.
Ga naar het binnenland, niet naar het buitenland.
Er is een grote oproep aan de mensen, om qua vakantie en overige vrije tijd vermaak in eigen land te blijven. Gemeente
Voorst heeft een prachtige site www.bezoekvoorst.nl maar er kan meer worden gedaan om de site landelijk beter zichtbaar te maken. De tools daarvoor worden verder ontwikkeld en mogelijk kan Saxion Deventer daarbij behulpzaam zijn. Iedere ondernemer kan zich op de site een eigen podium geven, maar velen maken daarvan nog geen gebruik.
De zomerkrant van Voorster Nieuws.
Ellen Dijkman en Harjo Pinkster maken zich zorgen, of de ondernemers de kosten voor advertentie én dus zichtbaarheid wel kunnen dragen. Dus wordt er financieel support gegeven om de ondernemers middels de fysieke krant op de kaart te zetten. De zomerkrant heeft een oplage van ruim 100.000 stuks,
daarmee een groot bereik en komt ook op locaties te liggen, waar veel toeristen samenkomen.
De provincie kent sowieso een subsidie toe, waarbij het bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners. Gemeente Voorst kan hierdoor rekenen op ca. € 70.000,- steun, maar tast zelf ook diep in de buidel. Ellen Dijkman: “We steken onze nek uit voor onze eigen ondernemers.
Dat is wel heel bijzonder en de ondernemers vinden dat ook fijn!” “Maar er wordt méér ingediend bij de provincie.
“Er zijn meer lijnen uitgezet want er zijn meer kosten gemaakt en dus hebben we een aanzienlijk bedrag ingediend”
aldus de wethouder. “ De ludieke manier om scholen te bewegwijzeren is een pakkend voorbeeld. Scholen komen
voor geen enkele regeling in aanmerking maar gemeente Voorst neemt een aandeel in de kosten en deze worden
ook bij de provincie ingediend.” Ellen Dijkman en Harjo Pinkster beseffen, dat de pijn bij ondernemers veel dieper zit.
“We kunnen niet alles, maar doen wat mogelijk is”

VN 10/6/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Voorst wil meer toeristen uit Nederland lokken: ‘Rondje Posbank is leuk, Bussloo een prima alternatief’

De weidse uiterwaarden, rood-witte koeien, gezellige dorpjes en een rivier die door het landschap slingert. Je kan naar vliegveld Teuge of naar de sauna in Bussloo. De gemeente Voorst heeft volgens eigen zeggen alles in zich om meer toeristen te trekken en daar zet wethouder Harjo Pinkster vol op in nu buitenlandse vakantiereizen in de coronatijd worden uitgesteld.

Harjo Pinkster

Wethouder Harjo Pinkster

 

,,Er wordt stevig ingezet op binnenlands toerisme. Ook door premier Mark Rutte. Dan moeten we als gemeente Voorst wel vindbaar zijn. Daar gaan we voor zorgen. Een rondje Posbank is leuk, maar hartstikke druk. Bussloo is een prima alternatief, zolang je daar maar niet de drukte opzoekt’’, zegt Pinkster. De wethouder van de gemeente Voorst heeft de provincie Gelderland om een subsidie van gevraagd om de lokale economie te stimuleren en daarmee het aantal toeristen naar de gemeente te vergroten.

Geen massatoerisme

,,We hebben in de gemeente geroutineerde campings en hotels. Daarnaast zijn er talloze Bed & Breakfasts te vinden. We hebben geen behoefte aan massatoerisme, maar willen de gemeente qua toerisme wel meer op de kaart zetten. Ook een toerist die in Salland of op de Veluwe verblijft moet weten wat de gemeente Voorst te bieden heeft.’’

Om dat te bewerkstelligen wil Pinkster de jaar oude gemeentesite bezoekvoorst.nl uitbreiden. Toeristen worden daar geadviseerd wat te doen in de gemeente Voorst. Daarnaast verzoekt hij lokale ondernemers om een reclamemap in de winkel neer te leggen waarin informatie over mogelijke uitjes en en over collega-ondernemers staat.

,,We hebben belang bij vitaliteit in het dorps- en bedrijfsleven. We gaan geen ondernemertje spelen, maar we gaan de ondernemers in de gemeente ondersteunen’’, zegt Pinkster. Om die lokale ondernemers te ondersteunen wil hij onder meer een online verkoopplatform voor lokale ondernemers opzetten verzekert hij dat de gemeente Voorst bij gaat dragen aan de kosten voor de jaarlijkse zomerkrant. ,,Juist dit jaar is het voor ondernemers belangrijk dat die zomerkrant uitkomt.’’

Al met al verwacht Pinkster dat de initiatieven tussen de 60.000 en 70.000 euro gaan kosten. ,,We hopen op subsidie van de provincie Gelderland. Als dat geld er niet komt financieren we het als gemeente zelf.’’

 

 

 

 

 

 

 

Raad neemt afscheid van Bert van de Zedde

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 mei heeft de gemeenteraad afscheid genomen van Bert van de Zedde, raadslid en fractievoorzitter van het CDA.

Bert van de Zedde stopt nadat hij ruim 6 jaar raadslid en fractievoorzitter is geweest. In zijn toespraak benoemde de burgemeester zijn actieve levensstijl en zijn maatschappelijke betrokkenheid in vele besturen van organisaties in de gemeente Voorst.

In het bijzonder heeft Bert van de Zedde zich ingezet voor de Voorster cultuurhistorie.
Daarnaast waren zijn aandachtsvelden de zonnevelden, statushouders en financiën (met name bij de samenwerkingsverbanden). Bert van de Zedde werd gekenmerkt als een doorzetter, ook als het niet meezat, en een rustige maar trouwe debater in de raadsvergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heerma: waardering en respect voor iedereen die in de zorg werkt

We vechten tegen een onzichtbare vijand. Een sluipmoordenaar die we niet mogen onderschatten. Het is een wereldwijde strijd die ons allemaal de angst om het hart doet slaan.

Graag wil ik mijn waardering en respect uitspreken voor iedereen in de zorg die op dit moment in de frontlinie strijdt. Maar ook aan iedereen die de afgelopen dagen de kracht in onze samenleving heeft laten zien. Want massaal helpen mensen elkaar. Individueel of via opgezette acties. Boodschappen doen voor kwetsbare mensen. Het opvangen van kinderen, het opzetten van thuisonderwijs. Nederland heeft een krachtige samenleving waarin we niemand niet in de steek laten.

Het kabinet heeft afgelopen weken zware, maar noodzakelijke besluiten genomen, gericht op de volksgezondheid. Gisteren presenteerde het kabinet een historisch economische pakket.

Tegelijkertijd blijven er ook veel zorgen en vragen bestaan. Ons zorgpersoneel is dag in dag uit hard aan het werk. Maar ik krijg nog steeds signalen dat de IC capaciteit niet op orde zou zijn. Ook zijn er grote zorgen over voldoende personeel en materieel, zoals beademingsapparaten. Er is een dringend tekort aan beschermend materiaal, zoals mondkapjes. Dit moet zo snel mogelijk worden opgelost, het kabinet zal daar extra op moeten toezien. We zien in de hele westerse wereld een tekort aan testen. Het kabinet zal zich meer moeten inspannen om te zorgen voor voldoende testen.

Deze crisis treft ons allen. Ook op economisch vlak. Het enorme pakket dat het kabinet heeft gepresenteerd biedt een helpende hand aan ondernemers, zzp’ers en werknemers in deze onzekere tijden. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat bedrijven failliet gaan en mensen hun werk of inkomen verliezen. Daarbij is het belangrijk om te weten hoe uitvoerbaar de maatregelen voor het UWV en de belastingdienst zijn en op welk termijn.

Ook heb ik specifieke vragen gesteld over onze voedselketen en het noodzakelijke transport. Want het kabinet zal er op moeten toezien dat voedsel tijdig van het land in de supermarkten en winkels terecht blijft komen, ook als deze crisis lang blijft duren. En ook zal het kabinet moeten waarborgen dat er in de vitale sectoren voldoende personeel en afhankelijkheid van aanvoer uit het buitenland moet zijn.

Nog steeds zitten mensen met onduidelijkheid en vragen. Heel veel mensen die het goede willen doen, maar niet zeker weten wat dit precies is. Mensen met verhoogd risico, vragen zich af hoeveel contact met anderen zij zich en hun kinderen nu wel of niet kunnen permitteren. Maar ook wijken in Nederland waar je veel meer drukte ziet op straat dan het gemiddelde beeld in Nederland. Ik vind dat het kabinet alles eraan moet doen om de kennis en informatie voorziening verder te verbeteren. Ook wil ik weten hoe er wordt opgetreden tegen mensen die zich willens en wetens onverantwoordelijk gedragen, met risico’s voor anderen tot gevolg.

Tot slot. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Probeer je contacten te minimaliseren, als het toch moet houdt dan ook de juiste afstand en vermijd drukke plekken. Ik ben ervan overtuigd dat wij als samenleving dit virus kunnen overwinnen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Laten we dat dan ook vooral met elkaar doen.

Pieter Heerma

Fractievoorzitter CDA in de Tweede Kamer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief van Mona Keijzer en Wopke Hoekstra: Noodpakket voor ondernemers en banen

 

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Vele ondernemers zijn in zwaar weer gekomen door de maatregelen die genomen moeten worden om het Coronavirus het hoofd te bieden. We nemen nu ook extra maatregelen om alle ondernemers te ondersteunen zodat ze overeind kunnen blijven.

De afgelopen jaren hebben we niet alleen veel geïnvesteerd in de samenleving, maar hebben we ook onze overheidsfinanciën op orde gebracht. Dat hebben we gedaan om moeilijke tijden, zoals die nu zijn aangebroken, door te komen. Voor het kabinet geldt dat we alles zullen doen wat nodig is. We zullen de komende periode daarom vele miljarden ter beschikking stellen, om banen te behouden en ondernemingen overeind te houden.

Dit doen we voor zowel grote bedrijven, zzp’ers als het mkb. Lees hier alle nieuwe maatregelen om hen te ondersteunen deze periode door te komen.  Deze maatregelen zijn in ons aller belang, want de meeste mensen hebben een baan dankzij het midden- en kleinbedrijf.

Voor zover er zorgen zijn over de kosten om alle gezondheidszorg te kunnen bieden die nu nodig is: we zullen ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen hoe dan ook in staat stellen om hun werk te kunnen doen. Waar nodig stellen we per direct geld ter beschikking voor extra materiaal, mondkapjes, bedden en omscholing.

De maatregelen die we nu nemen zijn tijdelijk en zeer fors. En waar nodig zullen we regelingen verder aanpassen. We zullen doen wat nodig is.

We blijven ook realistisch. Het is geen makkelijke periode waar we nu in zitten. Maar het is wel een periode waarin we het samen moeten doen. Wij roepen jullie daarom op het nieuws goed te blijven volgen, adviezen ter harte te nemen en vooral de medemens niet uit het oog te verliezen. Let een beetje op elkaar in deze tijd.

Wopke Hoekstra
Mona Keijzer

 

 

 

 

 

Voor informatie over het coronavirus binnen de gemeente Voorst klik op

http://www.voorst.nl/coronavirus

 

ALV CDA Voorst 26 maart 2020 uitgesteld

 

 

vanaf 11 maart weer een cursus politiek actief voor inwoners

HOORT ZEGT HET VOORT: Promo materiaal cursus Politiek

Op website https://voorst.nl/politiekactief is meer informatie te vinden.

 

 

Resolutiesucces voor Voorstenaren op CDA-Partijcongres

 

Voorzitter Jaap Borst van het CDA Voorst en Arend Jansen op het CDA-congres. Beiden dienden een resolutie in die werd aangenomen.

Op zaterdag 9 november jl. vond in Utrecht het landelijke CDA-partijcongres plaats. Daar stonden resoluties van CDA Voorst (via voorzitter Jaap Borst) en de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid (via mede-initiatiefnemer Arend Jansen) op de agenda.

De resolutie van het CDA Voorst, ondersteund door Apeldoorn en de provincies Gelderland en Limburg, roept op om onnodige kortingen op pensioenen te voorkomen en de opbouw van pensioenen betaalbaar te houden en daarmee de belangen van jong en oud te dienen.

De resolutie van de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid spreekt uit dat er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten komen voor de lagere inkomensgroepen en dat de verhuurdersheffing op termijn geheel moet worden afgeschaft, zodat de woningbouwcorporaties meer financiële ruimte krijgen voor nieuwbouw en vernieuwbouw. Bij de behandeling van deze resolutie is afgesproken dat de afschaffing van de heffing in het komende landelijke CDA-verkiezingsprogramma zal worden opgenomen.

Beide resoluties kregen tijdens het CDA-congres ruime steun van de aanwezige leden en zijn belangrijk voor veel inwoners van de gemeente Voorst.

Volgens Arend en Jaap benadrukt dit het belang om lokaal een goede verbinding met de provinciale en landelijke partijkaders te hebben.

De volledige tekst van de resoluties is te vinden op de sites van CDA Voorst en Lijst Arend, www.cdavoorst.nl en www.lijstarend.nl.

Resolutie ‘Woningnood’ ingediend door Arend Jansen, namens de CDA Basisgroep Sociale Zekerheid

Het CDA-Partijcongres, bijeen op zaterdag 9 november 2019 in De Fabrique te Maarssen, Utrecht, 

 1. Constateert dat: 
 • de wachtlijsten voor woningen in de sociale huursector in veel plaatsen te lang zijn; 
 • woningzoekenden vaak heel lang moeten wachten op een huurwoning, waarbij wachttijden voor komen tot negen jaar (RIGO Rapport ‘Stand van de woonruimteverdeling – Wachttijden en verdeling in de praktijk’); 
 • dit al een aantal jaren het geval is; 
 • De ‘verhuurdersheffing’ er mede voor zorgt dat de woningbouwcorporaties te weinig geld overhouden om voldoende sociale huurwoningen te bouwen; 
 • procedures bij verdichtingsbouw in stads- en dorpscentralang duren; 
 • mensen met een minimuminkomen daardoor weinig kans hebben op een sociale huurwoning; 
 • bij gebrek aan betaalbare huurwoningen er veel mensen zijn met een laag inkomen, die nu zijn aangewezen op huurwoningen met een huur van boven de € 720,- per maand waardoor ze niet voor een huurtoeslag in aanmerking komen. 
 1. Overweegt dat: 
 • er meer betaalbare huurwoningen moeten komen; 
 • dit moet zorgen voor een voldoende grote woningvoorraad. 
 1. Spreekt uit dat: 
 • er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten komen voor de lagere inkomensgroepen; 
 • de verhuurdersheffing op termijn geheel moet worden afgeschaft, opdat de woningbouwcorporatiesmeer financiële ruimte krijgen voor nieuwbouw en vernieuwbouw; 
 • er werk moet worden gemaakt van de verbouwing of vervanging van bedrijfsgebouwen en kantoren; 
 • de woningvoorraad evenwichtiger moet worden samengesteld, zodat mensen met lage inkomens niet aangewezen zullen zijn op woningen die voor hen te duur zijn; 
 • dit bij de Prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurders moet worden voorgelegd; 
 • het wenselijk is dat er geen sociale huurwoningen meer verkocht worden zonder dat er wordt teruggebouwd en de CDA-fracties in gemeenten, provincies en rijk worden opgeroepen daarop toe te zien; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Resolutie: Voorkom kortingen op pensioenen en houdt pensioenopbouw betaalbaar voor jongeren

Resolutie ingediend door: CDA Voorst

Resolutie wordt ondersteund door: CDA Gelderland, CDA Apeldoorn 

Het CDA Partijcongres op 9 november 2019 te Utrecht, A. Constateert dat: 

 1. De rekenmethodiek van het Financieel Toetsingskader (nFTK) gegeven het huidige monetaire beleid van de ECB leidt tot een wel erg conservatieve waardering van de pensioenverplichtingen; 2. Er voor miljoenen mensen in Nederland een korting van hun pensioen dreigt; 3. Dezelfde rekenmethodiek voor de verplichtingen volgens het Pensioenakkoord wordt 

toegepast voor de premie en vanaf 2021 leidt tot forse premieverhogingen. 

 1. Overweegt dat: 
 2. Kapitaalgedekte pensioenen onlosmakelijk zijn verbonden met de verwachting dat een positief reëel rendement op ingelegde premie en vermogen wordt behaald; 2. Nederlandse pensioenfondsen in het verleden ruim voldoende (reëel) rendement 

hebben behaald om een hogere rekenrente te rechtvaardigen; 3. Bij de huidige vermogensposities een lager rendement volstaat om aan de ambities 

van alle deelnemers te voldoen; 4. Nederland de wettelijke mogelijkheden heeft om de rekenrente voor 

pensioenverplichtingen zelf vast te stellen op basis van verwachte rendementen; 5. De dreigende korting van de pensioenen ongewenst en onnodig is; 6. De uitwerking van het Pensioenakkoord dienstbaar hoort te zijn aan de 

pensioenambities van sociale partners (ook inzake collectiviteit en solidariteit). 

 1. Spreekt uit dat 
 2. Het voor de betaalbare pensioen opbouw voor jongeren en voor een rechtvaardige uitkering van pensioenen voor senioren van groot belang is te werken aan een verbetering van het pensioenstelsel. 2. Het CDA alles op alles moet zetten om onnodige kortingen op de pensioenen in 2020 

en 2021 te voorkomen 3. Tot de uitwerking van het pensioenakkoord gereed is, het CDA nog dit jaar naar mogelijkheden zal zoeken om kortingen op basis van de huidige rekenregels en stelsel te voorkomen. 4. Het CDA ook in het komend jaar de mogelijkheid zal onderzoeken om een nieuwe 

prudente rekenrente methodiek voor premie en verplichtingen vast te stellen, die goed past in de oorspronkelijke gedachte van marktwaardering van de verplichtingen en ook meer rekening houdt met de prudent vastgestelde te verwachten rendementen in de uitkeringsfase. En gaat over tot de orde van de dag. 

Preadvies DB: Overnemen 

 

uit De Stentor van 29-10-2019

 

 

 

 

Beste CDA-leden,

Vanavond heeft de gemeenteraad van Leeuwarden besloten mij voor te dragen voor benoeming als burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Het zal betekenen dat ik na 17 jaar Kamerlidmaatschap, 9 jaar fractievoorzitterschap en 7 jaar partijleiderschap de landelijke politiek zal verlaten.

Ik zet mij nog iedere dag met overtuiging in voor het CDA en voor ons land. Tegelijkertijd komt er onvermijdelijk een moment waarop een politiek leider ruimte moet durven maken voor zijn opvolging. Door het ontstaan van de vacature voor het burgemeesterschap van Leeuwarden valt dit voor mij samen met de kans om aan een nieuwe uitdaging te beginnen die ik inspirerend, eervol en mooi vind. Ik ben in Friesland geboren en getogen. Ik voel mij er thuis. Ik zal mij ten volle voor de Leeuwarder bevolking inzetten.

In 2012 koos u mij voor het eerst als uw lijsttrekker. Na de moeilijke jaren 2010 –  2012 en de daarna verloren verkiezingen beloofde ik met u te zullen bouwen aan een nieuw CDA; dag voor dag, steen voor steen.  Samen hebben wij de afgelopen jaren de eenheid, de inspiratie en het geloof in de toekomst hervonden. De weg omhoog.

Dit deden we in een electorale omgeving die veel onzekerder is dan vroeger: iedere verkiezing moet iedere zetel vanaf nul worden bevochten. Blijdschap en teleurstelling liggen iedere verkiezing heel dicht bij elkaar.

In de oppositie zochten we onze eigen weg en scherpten we het ideologische fundament van onze partij. Voor verantwoordelijkheid, respect en een sterke samenleving. Tegen het individualisme, polarisering en onfatsoen.

Na de gewonnen verkiezingen van 2017 draagt het CDA weer regeringsverantwoordelijkheid. Een vernieuwde fractie en een enthousiaste ploeg bewindslieden trad aan. Samen willen we een houvast bieden voor de Nederlanders die de afgelopen jaren het vertrouwen in de politiek en de overheid verloren. Daaraan bouwen is geen eenvoudige, maar wel een noodzakelijke opdracht. Er wordt geïnvesteerd in ouderenzorg, in politie en justitie en in defensie. We werken aan een ambitieus klimaatakkoord en doen alles om met werkgevers en werknemers een nieuw pensioenstelsel te bouwen. Maar regeren is ook compromissen sluiten en maatregelen verdedigen die we zelf misschien niet hebben ingebracht.
Het doet mij goed dat we daarover steeds open, levendig en respectvol het gesprek konden voeren op congressen en tijdens andere ledenbijeenkomsten.

Ik kijk terug op de vele inspirerende ontmoetingen in Den Haag en in het land, tijdens werkbezoeken, vergaderingen en verkiezingscampagnes. Ik heb het als een voorrecht beschouwd de partij en u als lid zo lang in verschillende functies te mogen dienen. Ik zal nu op korte termijn met de Tweede Kamerfractie en de partijvoorzitter overleggen over de te volgen procedure voor de overdracht van het fractievoorzitterschap.

Met hartelijke groeten,

Sybrand Buma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatenlijst Europees Parlement CDA 2019

5 Henk Jan Ormel M Hengelo

 

 

 

 

 

 

 

CDA Voorst levert 2 kandidaten voor Provinciale Staten:

Jaap Borst

Jürgen Wolff van Wülfing

 

 

 

 

 

 

en 1 voor Waterschap:

Jürgen Wolff van Wülfing

 

 

 

 

 

CDA lijsttrekker voor Provinciale Staten spreekt op ALV CDA Voorst

TWELLO.- Op donderdag 22 november sprak CDA lijsttrekker Gerhard Bos
op de algemene ledenvergadering van het CDA in de gemeente Voorst.

Hij refereerde aan de grote uitdagingen voor volgend jaar omdat er voor de provincie, het waterschap en Europa verkiezingen zijn. De uitslagen zullen bepalen welke coalities mogelijk zijn.
Het CDA in Gelderland is net als CDA Voorst kritisch over de opening van Lelystad airport. Standpunt is  dat Lelystad niet open mag voordat het luchtruim is herverdeeld en er dus geen lange vluchten op lage hoogte plaatsvinden.
Een ander belangrijk thema is de verduurzaming van de economie.
Behalve het opwekken van duurzame energie moeten we niet uit het oog verliezen dat energiebesparing nog steeds kansen biedt. Het precies invullen met bijvoorbeeld zonne- of windenergie is een zaak van de gemeenten.
Gebleken is dat dit in de gemeente Voorst, net als in veel andere gemeenten gevoelig ligt. Overigens lieten enkele CDA-leden horen dat zij van mening zijn dat er nadrukkelijker naar windenergie moet worden gekeken, omdat voor het opwekken van zonne-energie vrij veel ruimte nodig is.
Een ander aandachtspunt van de provinciale campagne betreft het Gelderse landschap, ook bekend van de reclamecampagne ‘’Gelderland levert je mooie streken’’. Het CDA staat voor het mooi en leefbaar houden van het Gelderse landschap en de daarmee verbonden mogelijkheden voor inwoners en toeristen om daarvan te genieten.
Al met al heeft het CDA met Gerhard Bos (de lange man op de foto, waarop verder de CDA (schaduw) fractie- en bestuursleden figureren) een gedreven politicus die vanuit de provincie de verbinding met de regio zoekt.

Uit de Stentor van 13 november:

Onderzoek naar tiny houses in Voorst

De gemeente Voorst gaat onderzoek doen naar de belangstelling en mogelijkheden voor tiny houses. Een oproep van het CDA tot dit onderzoek kreeg maandagavond de steun van de voltallige gemeenteraad.Een voorbeeld van een tiny house.

Het college van burgemeester en wethouders komt voor 1 maart met een opzet voor het onderzoek naar de kansen voor kleine verplaatsbare huisjes met een vloeroppervlak van maximaal vijftig vierkante meter in Voorst.

Verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij noemde de motie van het CDA ‘best sympathiek’. ,,Het is verstandig alle plussen en minnen goed op papier te zetten.”

Oplossing

Margret Suelmann

D66’er Paul Jonkman vindt dat de gemeente faciliterend moet gaan optreden. Bijvoorbeeld door na te denken over mogelijke plekken voor deze huisjes. Het CDA stelt in de motie ‘50 vierkante meter geluk’ dat tiny houses een oplossing zijn voor bijvoorbeeld starters, alleenstaanden en statushouders. Zelf een tiny house bouwen, kost circa 25.000

euro en hem laten bouwen tussen de 35.000 en 45.000 euro, rekent raadslid Margret Suelmann de raad voor.

                                                                                                                                                                                                                       

 


DOE MEE EN WORD LID

Links

Voor meer regionaal CDA nieuws: www.cdagelderland.nl
Voor meer landelijk CDA nieuws:  www.CDA.nl
Voor contact met de Gemeente Voorst: www.voorst.nl
Voor meer nieuws uit de Gemeente Voorst: www.voorsternieuws.nl
Voor meer nieuws uit de regio: www.destentor.nl/regio/voorst.nl