Fractievoorzitter;

 

Jürgen Wolff van Wülfing

Jürgen Wolff van Wülfing 

Jürgen Wolff van Wülfing

Tel.:(06) 43903927
E-mail: j.wolffvanwulfing@voorst.nl
Twitter: @JurgenWvW
Facebook: jurgen.wolffvanwulfing

Ik wil mij inzetten voor goede zorg voor een ieder die dat nodig heeft. Een op alle vlakken gezonde gemeente, waarbij naast goede zorg en goede voorzieningen en het nauwlettend in de gaten houden van lastendruk en draagkracht mijn aandacht tevens uitgaat naar ruimtelijke ontwikkelingen, de leefbaarheid en veiligheid voor een ieder binnen de kernen van onze gemeente. Specifiek noem ik het buitengebied, waar de agrarische sector, natuur, wonen, werken, toerisme, milieu en verkeer in goede harmonie moeten kunnen bestaan.

 

Steunfractielid:

Cees Booster

Cees Booster fractieondersteuner


Fractievergaderingen

 

Wilt u een fractievergadering bijwonen?  (digitaal) U bent van harte welkom!

Neemt u wel even contact op met de fractievoorzitter.