Schriftelijke vraag: blijft Kindertelefoon bereikbaar?

Schriftelijke vraag

‘Blijft Kindertelefoon bereikbaar?’

(versie 13 april 2017)

Onderwerp: Kindertelefoon

Geacht college,

Dinsdag 11 april 2017 jl. luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan1. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten. Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten dat het vanaf 2018 start met een andere aanpak van de financiering van de collectieve activiteiten. ‘Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten en dus het vertrek van medewerkers voor te bereiden. Met minder personeel neemt onze bereikbaarheid af. Dat gaat ten koste van kinderen.’ Zo meldt de organisatie in het NRC2. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem.

Het CDA hecht aan de continuering van de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd). Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

  1. Deelt het college met de CDA-fractie het grote belang van de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor voor de inwoners van onze gemeente?
  2. Is het college voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting De Kindertelefoon, en stichting AKJ?
  3. Is het college voornemens ook een overeenkomst te sluiten met stichting Sensoor? Graag een toelichting.
  4. Wanneer verwacht het college de raad een besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van budget voor de drie (of twee) organisaties?
  5. Verwacht het college dat het daarmee mogelijk is de standaardovereenkomst uiterlijk per 1 juni 2017, de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit, getekend terug te sturen?

Graag zie ik de antwoorden binnen 3 weken tegemoet.

Twello, 13 april 2017 Cees Booster (CDA)

Ze kunnen het niet laten

Door Arend Jansen

De goed geleide organisatie UWV!!!???  heeft een top die de maatschappij goed aanvoelt? Ze belonen zichzelf op een niveau dat niet voldoet aan de regels, teveel dus. Ze achten zich verheven boven het salaris van de premier. Die sul zullen ze wel denken, die is gek. En de Raad van Toezicht zal ook wel een graantje meepikken, of dommelt gewoon verder. Het wordt tijd dat al die semioverheidsinstellingen gewoon weer naar het rijk toegaan, met als Raad van Toezicht de Tweede Kamer, die houden toch tijd zat over, want die kieperen moeilijke dossiers over de schutting naar de gemeente.

Lees meer

Bericht #2

Ingezonden:

Beste lezer,

In de afgelopen maanden mochten wij ons buigen over de Bestuursrapportage 2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2019. Als CDA fractie hebben wij dat gedaan vanuit het rentmeesterschap, zoals wij dat voor ogen hebben en uitgesproken in ons verkiezingsprogram en het coalitieprogram ‘Samen, Samen Sterk’

Lees meer