Ingezonden reactie van CDA Voorst

‘”Als bestuur van CDA Voorst reageren we op het artikel ‘Samen optrekken met de inwoners van de gemeente Voorst’ van 3 november. Daarin wordt de aansluiting van fractie Suelmann bij VVD-Liberaal 2000 aangekondigd.

Dit artikel mist feitelijke informatie die de kritische lezer als achtergrond zou moeten kennen. Zo is mevrouw Suelmann in de gemeenteraad gekomen via de CDA-lijst omdat ze op nummer 2 stond. Als persoon had zij onvoldoende stemmen voor een voorkeurszetel. Desondanks heeft zij begin 2019 de CDA-fractie verlaten, heeft de belofte om in zo’n geval haar zetel op te geven gebroken en is zonder democratische legitimatie alleen doorgegaan. In goed Nederlands heet dat zetelroof. Daarbij heeft ze aangegeven dat ze het CDA Voorst programma zou blijven volgen. Rechtstreeks uit dat programma, waaraan mevrouw Suelmann overigens een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd, komt het jongerenlintje.

Tot voor kort was mevrouw Suelmann nog lid van onze partij. Inmiddels blijkt dat zij de CDA-uitgangspunten heeft ingeruild voor die van VVD-Liberaal 2000. Dat is opmerkelijk te noemen, zeker in het licht van de titel van het artikel van vorige week. Weet de burger van de gemeente Voorst wel met wie hij of zij optrekt?

Wij gaan ervan uit dat de goede verstandhouding met VVD-Liberaal 2000 wordt gecontinueerd. Ondanks duidelijke inhoudelijke verschillen zijn er voldoende aanknopingspunten om samen te werken.

Bestuur CDA Voorst’’

VN. 10-11-2021

 


 

Advertentie CDA Voorst 13 oktober 2021 – A4 formaat (1)

 


 

 


Algemene Ledenvergadering CDA Voorst 8 juli 2021

 

 

 

 

 

Voorzitter Jaap Borst leest een stukje van Phil Bosmans – ‘’Het gevaar dat ons bedreigt is de
mens’’.

 

 

 

 

 

Jürgen Wolff van Wulfing stelt zich aan de ALV voor als nieuw raadslid en kandidaat-lijsttrekker en licht zijn motivatie met verve toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Wormskamp stelt zichzelf voor en vertelt wat over de programmacommissie en de
samenstelling ervan.

 

 

 

Gastspreker Arjan Tolkamp
De gastspreker van vandaag, Arjan Tolkamp, stelt zich kort voor: hij komt uit de Achterhoek en is
namens CDA fractielid bij de Provinciale Staten. Daar is hij woordvoerder voor natuur en
landbouw, leefbaarheid en de Achterhoek.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Nieuw CDA-raadslid Jürgen Wolff van Wülfing zoekt de pure participatie met de inwoners van gemeente Voorst

‘Je zult een thermometer in de maatschappij moeten steken!’

 

Het is al langere tijd duidelijk dat CDA Voorst een nieuwe weg is ingeslagen. ‘Wij zijn jouw samenleving’ is hun slogan richting de verkiezingen van maart 2022. Een uitspraak waarin een uitdaging klinkt, voor het CDA maar ook voor de inwoners van de gemeente Voorst. Het geeft echter ook aan waar CDA Voorst naar op zoek is; samen optrekken binnen de samenleving. Dat doe je niet door van afstand te beoordelen, maar door een samenwerking aan te gaan met zoveel mogelijk mensen. Jürgen Wolff van Wülfing gaat daarin het voortouw nemen. 

 

 

Door Jos Bosch 

 

We spreken de voormalig secretaris, fractievertegenwoordiger en thans dus raadslid van CDA Voorst, op landgoed De Aze in Terwolde. Schapen, moestuin, weide- en speelgrond met toestellen omringen de boerderij uit 1914; de woning van het gezin. De aaneengesloten voormalige stal is verbouwd tot Bed & Breakfast. Terwijl zijn vrouw Karin dat bedrijf runt, werkt Jürgen als landelijk commercieel adviseur bij een technische groothandel. Samen staan ze aan het hoofd van een gezin met vier kinderen. 

 

Een gesprek ditmaal buiten de politieke arena, belangrijk om van mens tot mens te spreken zónder gekleurde ballast van deze en gene. Zeker, we gaan praten over de lokale politiek, maar we zijn evenzo benieuwd naar de mens Jürgen. Want tegenover ons zit geen politicus met meerdere agenda’s maar een man die zich vooral druk maakt over en voor anderen, met een open blik en heldere taal. 

 

‘Wij zijn jouw samenleving’ is de prikkelende quote van CDA Voorst. Is raadslid Jürgen een vertegenwoordiger van de samenleving? 

“Dat probeer ik wel te zijn. Ik ben een gewone man, net als anderen gewoon aan het werk. We hebben een gezin met vier kinderen en proberen de eindjes aan elkaar te knopen. We hebben een boerderij met een B&B die door mijn vrouw word gerund. Voor ons was het tijdens Corona niet veel anders dan voor veel anderen in de horeca. De B&B zat met de kiel vast in de bodem en het had niet veel langer moeten duren!”

 

Kortom, je bent ‘een man die tussen de mensen staat en wil staan’. Ben je daarin dan als mens of als partij onderscheidend in vergelijking met de overige raadsleden en/of politieke partijen? 

“Als je niet weet wat er speelt in de samenleving, wat doe je dan in de raad?” 

Die vraag zul jij jezelf ook hebben gesteld, maar geef eens antwoord op ‘tussen de mensen staan’? 

“Het leven loopt soms zoals het loopt. Als ik mijn rechtenstudie ooit had afgemaakt, dan had ik denk ik nu niet iedere avond met mijn gezin aan tafel kunnen zitten. Dan zat ik dossiers uit te pluizen en was ik de man die in het weekend het vlees kwam snijden. Daarbij zijn onze gasten van de B&B óók de samenleving, waar ik tijdens een avondje achter de bar ook tussen sta. 

Even terug naar de man en vader. Ben je een gezinsman? 

Dat ben ik zeker wel. Maar ik ben wel dikwijls jaloers op mijn vrouw Karin, die de hele dag betrokken is bij de kinderen en qua sport en school alles meteen hoort. Ze is een fantastische moeder, maar ja, als buitenshuis werkende vader mis je soms dingen. Die informatie probeer ik ze dan thuis te ontfutselen. En toegegeven, af en toe ben ik als weliswaar trotse vader de grip kwijt omdat niet alles wordt herhaald.”

 

Je bent vanuit de door gemeente Voorst jaarlijks georganiseerde cursus Politiek Actief in contact gekomen met de gemeenteraad. Hoe verliepen die stappen? 

“Vanuit die cursus is veel geoogst en wanneer je een aantal raadsvergaderingen bijwoont, rol je in het politieke schouwspel. Je gaat de raadsvergaderingen anders beschouwen, je gaat ‘figuren’ beter begrijpen en alles komt wat meer tot leven. Dat wekt de interesse dan nog meer.”

En dan weet je het ineens; je wordt lid van het CDA? 

“Tijdens een pauze van een raadsvergadering kwamen Bert van de Zedde en Cees Booster naar mij toe en stelden voor om eens te gaan praten. En dit, terwijl leden van andere partijen heel afgesloten stonden, niet ontvankelijk voor contact. De kennismaking met Bert en Cees voelde als een warm bad!” Jürgen trad toe in een tijd van veranderingen/hervormingen binnen CDA Voorst. Hij begon een dubbelfunctie als bestuurssecretaris en fractievertegenwoordiger. 

 

Je kan benaderd worden door twee charmeurs van het CDA, maar is dat dan voldoende om ‘ja’ te zeggen tegen die partij? 

“Belangrijk vond ik de pijlers onder het CDA, de grondbeginselen. Eén daarvan is het rentmeesterschap; het in bruikleen hebben van de aarde en het doorgeven aan de volgende generatie, zonder dat je hen met iets opzadelt. Vandaar ook ‘CDA, voor een land dat we door willen geven’. Dus het moet op een goede en betere manier gebeuren.”

Zorg voor onze aarde, natuur, milieu, daar wil iedere partij zich toch hard voor maken? 

“Dan nemen we toch het sociale aspect: solidariteit? Wanneer je gaat beknotten op het sociaal domein, krijg je een averechts effect. Fractielid Cees Booster en ik zijn bijvoorbeeld bij Mens & Welzijn geweest, waar je dan verneemt waar de problemen zitten. Onvoldoende armslag, omdat de financiering en opdracht steeds voor een jaar verlengd worden. Dat draagt niet bij aan het structureel zaken op de rit zetten en biedt de mensen die er werken onvoldoende toekomstsperspectief. Als je niet kunt bouwen aan een waardevolle maatschappelijke instelling, gooi je feitelijk geld weg!”

 

Dingen zijn zoals ze zijn georganiseerd, niet zoals het zou moeten zijn. Jouw woorden …  

“De zorg is uit de hand gelopen door de bezuinigingen. Er is meer behoefte aan zorg, er komen meer ouderen, er zijn meer mensen die psychische bijstand nodig hebben en dus kun je niet gaan bezuinigen waardoor de zaken nog meer vast lopen. En ja, je kunt het geld maar eenmaal uitgeven.”

Veranderingen in de zorg, maar dus ook veranderen in ons denken? 

“Het geld wordt in stenen gestoken, niet in mensen. Dáártegen zijn wij als CDA Voorst aan het vechten! Ik verwijs nogmaals naar het sociaal domein. De mensen hebben het nodig! Overigens staan mens en natuur onderhand op één lijn en is de mens eigenlijk ondergeschikt aan de natuur. Daar zie je wereldwijd ook een hele kentering.” 

Ik maak hieruit op; het roer moet drastisch om. Samenwerken met de mensen op de werkvloer, participatie met de burgers. 

“Meepraten vind ik belangrijk, maar dan ook daadwerkelijk méé praten. Dan zul je een oor voor de samenleving moeten hebben! Je zult een thermometer in de maatschappij moeten steken! CDA Voorst heeft dit vorm gegeven door stellingen te formuleren en instellingen aan te schrijven. Jeugdzorg, maatschappelijke zaken, dorpscontactpersonen. Hoe denken ze, wat zijn hún meningen, opvattingen en insteek? We verstuurden een enquête en willen daarmee informatie direct uit de samenleving ophalen om dit mee te nemen in ons verkiezingsprogramma.” 

 

Jullie paginagrote advertentie van onlangs maakte ook melding van veiligheid. 

“Als we het over veiligheid hebben, praten we met name over verkeer. Ook aangaande de randweg Twello. De boodschap is daar steeds geweest: start bij de kern, daar waar de grootste drukte ligt. Neem de Molenstraat, waar vrachtwagens rijden en fietsers in de knel komen. Vanaf 2018 is er in de coalitie niets aan gedaan. Hetzelfde geld voor de Iordensweg. ‘Het is opnieuw geasfalteerd’ en dát is dan het argument om te moeten wachten op verbetering. Maar wordt er iemand platgereden, dan ben je te laat!”

CDA Voorst is geen voorstander van de randweg Twello

“Je zal eerst de kern meer verkeersluw moeten maken. Verder is het feitelijk zo dat de verkeersdeelnemer teveel gas geeft, dus moet er gehandhaafd worden. Als je dat allemaal goed voor elkaar hebt, kun je er eventueel een sluitstuk opzetten zoals de randweg. Maar dat is nu nog niet nodig gezien de verkeersontwikkeling en kan qua aanleg wellicht ook heel anders .” 

Maar komt van uitstel dan geen afstel aangaande de randweg? 

“Het zou verstandig zijn om even pas op de plaats te maken en die beslissing voor je uit te schuiven. Denk ook heel goed na. In een tijd waarin stikstofuitstoot tegengegaan moet worden, gaan we 42.000 vierkante meter asfalt leggen! Een weg is niet een tapijt dat je over het gras heen legt. Men wil minimaal 130 kapitale beuken omzagen en waterstromen doorsnijden. Dan kun je nagaan dat andere bomen t.z.t. ook het loodje leggen.”

Randweg in conflict met de natuur? 

“Je vernielt zaken in een tijd dat je eigenlijk om zou moeten denken. Maar het is de enige manier vanuit de coalitie om het paradepaardje voor elkaar te krijgen. Daarbij is het rijksbeleid om onbewaakte overwegen te sluiten, maar richten we ons nu vreemd genoeg op zogenaamd gevaarlijke bewaakte overwegen en betaalt het rijk alleen mee als er een tunnel komt. Een dom en onacceptabel plan.”

 

Randweg, paradepaardje. Gebruikt CDA Voorst dit dan niet als stokpaardje? 

“De randweg is een belangrijk onderwerp, het lijkt een zaak van meden en perzen, waar al moeilijk wordt gedaan als je erover begint. Maar we hebben méér items. Wat te denken van het industrieterrein aan de Molenstraat? Die denderende vrachtwagens komen veelal daar vandaan. Waarom niet gaan praten met die ondernemers en ze een goed alternatief bieden in het kader van voorruit kijken. Daar zouden beter huizen kunnen staan. En out of the box denkend, waarom een juist gelegen brandweerpost verplaatsen richting de sportvelden aan de Zuiderlaan? Daar zou je in de toekomst eerder, wanneer er financiering voor is, een minder energie consumerend zwembad naartoe verhuizen. En wederom heb je een mooie kavel voor woningbouw.” 

Maar we moeten toch de hand op de knip houden Jürgen? 

“Zeker. Vandaar ook de oproep om geen 28 miljoen te steken in bijna 4 hectaren asfalt voor de randweg, vergezeld van allerhande kunstgrepen om de financiering rond te krijgen zoals het sluiten van overwegen … Veel dingen in het leven zouden anders zijn verlopen wanneer er even goed en rustig over na zou zijn gedacht.”

 

Het CDA is uit de coalitie gezet, nu is er een vuist tegen Gemeentebelangen? 

“Gemeentebelangen is in feite een minderheid. Ze hebben eigenlijk maar 7 zetels want ze kregen 2 restzetels. De partijen die de meeste stemmen vertegenwoordigen, hebben de minste zetels. Besluiten gaan weliswaar met meerderheid van stemmen, maar de achterban ontbreekt. Bescheidenheid zou de coalitie sieren, in plaats van met 10 tegen 9 voor of tegen te stemmen bij cruciale onderwerpen.”

Het is enorm onrustig in de gemeenteraad en dat al langere tijd. We gaan richting de verkiezingen van maart 2022. Gaat het dan nóg onrustiger worden? 

“Dat hoeft niet. Wij roepen de coalitie op om voor belangrijke besluiten, die gevolgen hebben tot ver voorbij de huidige raadsperiode, een ruime meerderheid te zoeken en zo gezamenlijk de mening van  de inwoners van de gemeente Voorst te vertegenwoordigen.” 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CDA_22’21

CDA advetorial 24’21

CDA advetorial 26’21

Advertentie 18-08-2021 – 2

Advertentie 25-08-21


 

 

Na de Tweede Kamerverkiezingen – de schouders eronder

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zitten erop. In de aanloop daar naartoe is er hard gewerkt door het campagneteam en vele vrijwilligers. Vlekkeloos is dat niet verlopen en er meer in had gezeten als er beter was samengewerkt.

De les die daaruit is te trekken is dat we als CDA Voorst samen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moeten optrekken. Samen en eensgezind: dat zijn juist de punten die ons in de afgelopen jaren niet gelukt zijn.

De eerste stappen om voor de raadsverkiezingen een programma op te stellen worden nu gezet. Daarom een oproep aan onze leden en sympathisanten om actief mee te denken en natuurlijk aan de sympathisanten om lid van onze partij te worden. In het verleden zijn vele betrokken leden actief geworden in fractie en/of bestuur. Die beweging willen we weer op gang brengen.

Kortom, we laten ons niet uit het veld slaan, maar bouwen aan een succesvolle campagne voor 2021. Die zal worden geïnspireerd door de CDA-kernwaarden gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap die ook op lokaal niveau aanspreken.

Een overheid die toegankelijk is en de burger ondersteunt en faciliteert in zijn/haar bezigheden, een goede uitvoering van de sociaal domeintaken om de mensen die het echt nodig hebben te helpen en verstandige maatregelen om onze gemeente op lange termijn leefbaar te houden. Nu nog algemeen gemaakte punten, maar straks concreet in het programma van CDA Voorst!

 


 

 

 

 

 

 

 


Jaap Borst uit Twello aan het woord

 

 


 

plakken op de gemeentewerf.

 

 Steun ons en doneer

Een verkiezingscampagne voeren kost veel geld. Help mee aan een klinkende overwinning, doneer hier!

U kunt ons rechtstreeks financieel ondersteunen via Rabobanknummer NL23RABO0180485989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA posters bestellen?  formaat A1 of A3 via cdavoorst@gmail.com

Nu doorpakken!

 

  

Tweede Kamerverkiezingen – de campagne is gestart

 

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden over ongeveer een maand plaats en de verkiezingskoorts begint op te lopen. Het CDA heeft met lijsttrekker Wopke Hoekstra en nummer 2 Pieter Omtzigt een paar sterke troeven om straks beter te scoren dan de 19 zetels die de opiniepeilingen nu aangeven.

En behalve op Wopke en Pieter kunt u er ook voor kiezen om op Jaco Geurts (11) of Evert Jan Slootweg (18) uit onze provincie te stemmen. Of Chris van Dam (47), bekend van de Toeslagen enquête en met wortels in Wilp. En als u het echt dicht bij huis wilt houden kan in de kieskring Arnhem op Jaap Borst worden gestemd.

Waar het om gaat is dat u op het CDA stemt om de inhoud – de personen zijn slechts de vertolkers van waar het CDA voor staat. Die inhoud kan gemakkelijk worden teruggevoerd op de kernwaarden die ook nu weer hoge actualiteitswaarde hebben. 

Rentmeesterschap: we moeten ervoor zorgen dat we verstandige maatregelen nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Verstandig betekent wat mij betreft bijsturen met efficiënte middelen. Er is tijd en steun nodig om de draai te maken en de overheid kan en zal daarbij helpen.

Gespreide verantwoordelijkheid: niemand is alleen de baas en overheid, burgers en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. En daartoe ook worden uitgenodigd.

Solidariteit: daar waar mensen niet (in voldoende mate) in staat zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen, zorgen we voor ondersteuning. Het CDA is de partij van het samen willen doen. Samen verantwoordelijkheid nemen, maar ook elkaar de helpende hand bieden.

Publieke gerechtigheid: deze kernwaarde is misschien nog nooit zo actueel geweest als nu. De conclusies van het rapport ‘’Ongekend Onrecht’’ dreunen nog na. Het komende kabinet heeft de taak om ervoor te zorgen dat de overheid weer dienstbaarder naar de burger wordt. Niet in dienst van, maar dienstbaar. Dus de regels toepassen, maar naar de politiek duidelijk maken als die niet werken of hun doel voorbij schieten. Dat vraagt om een cultuurverandering.

 

Kortom, stem op het CDA. Met een sterke uitslag wordt de kans groter dat Wopke Hoekstra premier wordt en de nodige veranderingen sneller tot stand komen!

 


 

 

Korte impressie partijcongres CDA – drie maal is scheepsrecht

 

Inleiding

Zoals bekend heeft het CDA vandaag (16 januari) zijn partijcongres afgerond. Na het terugtreden van Hugo de Jonge is het partijcongres eerst verdaagd en zorgden problemen met de digitale verbinding voor een verdaging van het behandelen van de laatste punten inclusief het vaststellen van de kieslijst.

 

Amendementen

In de eerste plaats diende het partijprogramma te worden vastgesteld. Een groot aantal amendementen werd in deelsessies in stemming gebracht. Inherent risico van deze aanpak is dat te veel wensen in het partijprogramma zijn gekomen zonder dat daarvoor financiële middelen beschikbaar zijn, omdat het voor de hand ligt dat mensen met een passie voor bepaalde onderwerpen zich voor de deelsessie van hun voorkeur hebben ingeschreven. 

Verheugend is wel dat het mede door CDA Voorst gesteunde amendement over pensioenen het heeft gehaald. Dit amendement kost overigens geen geld, maar benadrukt dat het nieuwe pensioenstelsel zo ingericht dient te worden dat de doelstellingen uit het Pensioenakkoord gehaald kunnen worden.

 

De lijsttrekker

Wopke Hoekstra is met een overweldigende meerderheid tot lijsttrekker gekozen. In een korte verklaring heeft hij aangegeven met veel enthousiasme en energie de campagne in te willen gaan, samen met de mensen op de lijst en de vele vrijwilligers in het land.

Belangrijk is dat het CDA perspectief biedt en dat kan met het CDA programma voor ogen. Allereerst moeten mensen in staat worden gesteld verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezin te nemen, maar daarna ook voor anderen. De overheid heeft daarnaast uiteraard een ondersteunende rol, waarmee invulling wordt gegeven aan de kernwaarde gespreide verantwoordelijkheid.

Specifiek noemde Hoekstra dat het ontlasten van gezinnen ‘’in het spitsuur van het leven’’ prioriteit heeft. 

Hij benoemde ook nog kort dat het opstappen kabinet onvermijdelijk was, maar dat het belangrijk is om de aanpak van de Corona-crisis hier niet onder te laten lijden.

 

Tot slot

Aan het einde van de vergadering sprak voorzitter Rutger Ploum speciale dank uit voor onder andere Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.

Een belangrijk punt was zijn oproep om leden te werven. Dat is ook voor CDA Voorst een herkenbaar punt en zoals u wellicht gemerkt heeft zijn we begonnen met dit bij de burgers van de gemeente Voorst onder de aandacht te brengen.

Zonder verbreding van CDA Voorst zal het moeilijk worden om een blijvende impact te hebben op het gemeentelijk beleid en vandaar de oproep om lid te worden of om mensen te enthousiasmeren lid te worden.

 

Jaap Borst

 

 


 

 

 

Van de secretaris:

Partijprogramma en kieslijst voor de Tweede Kamer

Op 12 november jongstleden heeft een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Gedwongen door de omstandigheden was deze bijeenkomst digitaal. Dat heeft direct te maken met de omstandigheid dat er vanuit het landelijk CDA deadlines waren gesteld voor adviezen ten aanzien van de kieslijst en het partijprogramma voor de Tweede Kamer.

Voor wat betreft de kieslijst heeft de ALV met enige zorg geconstateerd dat er een risico is dat er geen vertegenwoordiger uit de provincie Gelderland op de lijst zou komen. Daarnaast lijkt er bij het opstellen van de top 15 meer te zijn gelet op regionale afkomst dan inhoudelijke competenties. Met dat in het achterhoofd heeft de ALV besloten om aan te bevelen Gelderlanders Jaco Geurts en Evert-Jan Slootweg hoger op de lijst te zetten. Daarnaast worden Chris van Dam, Michiel Dijkman en Evert-Jan van Asselt aanbevolen voor een aanzienlijk hogere plaats. Last but not least is besloten om Julius Terpstra hoger op de lijst te zetten, waarmee naast Anne Kuik een relatief jonge CDA-er op een verkiesbare plaats zou worden gezet.

Voor wat betreft het partijprogramma is gesproken over een aantal belangrijke politieke thema’s zoals immigratie en onderwijs. Bij gebrek concrete amendementen en een precieze onderbouwing daarvan heeft de vergadering zich onvoldoende gekwalificeerd gevoeld om hierover een oordeel over te vellen.

Wel is een concreet amendement aangenomen waarin wordt bepleit dat het CDA niet alleen het nieuwe pensioencontract steunt, maar ook de doelstellingen en randvoorwaarden van het Pensioenakkoord en wet- en regelgeving die dit ondersteunt. Dit amendement is inmiddels via de provinciale ALV op de lijst van amendementen voor het landelijk partijcongres van 11 en 12 december terechtgekomen.

Voor onze gemeente ook van belang is een amendement waarin wordt gepreciseerd dat de opening van Lelystad geen automatisme is als het aantal vliegbewegingen in het Nederlandse luchtruim weer toeneemt – ook gesteund door onze vertegenwoordiger op de ALV van CDA Gelderland.

Op de provinciale ALV is ook gesproken over de staartlijst van de kieskringen waarin Gelderland valt. In Kieskring 7 staat Jaap Borst op de staartlijst, zodat we aan de inwoners van onze gemeente kunnen laten zien dat onze lokale standpunten stevig zijn verankerd in de landelijke kernwaarden van het CDA.


 

 

 

Verkiezingsposter Monique Groothuis

In het kader van de overdracht van het raadslidmaatschap op 11 mei aanstaande is mij gevraagd om een stuk voor de nieuwsbrief te schrijven.

 

Zoals ik tijdens de laatste ALV heb gezegd zal ik het coalitieakkoord respecteren en volgen. Daarnaast bieden het CDA Voorst programma en de CDA-kernwaarden belangrijke ankers om tot politieke stellingnames en keuzes te komen als het coalitieprogramma daarin niet voorziet of de doelstellingen daarin achterhaald zijn. 

Uiteraard wordt er ook nagedacht over de periode tot aan de volgende verkiezingen. Hier verwacht ik een nauwe samenwerking met het bestuur.

 

Gezien de buitengewone omstandigheden waarin we ons nu bevinden vanwege Corona hebben er de laatste 4 weken geen fysieke overleggen meer plaatsgevonden. Nu al wordt duidelijk dat de Corona-crisis iedereen treft en de sociale, economische en financiële gevolgen ervan nog lange tijd voelbaar zullen zijn in onze samenleving. Juist dan is het voor het CDA van belang om meer dan normaal zichtbaar te zijn en midden in de samenleving te staan. 

 

U heeft ongetwijfeld de actualiteiten gevolgd en meegekregen dat er vanuit de overheid maatregelen zijn getroffen om ondernemers, zzp-ers en werknemers te ondersteunen. Toch is de verwachting

 

dat er veel mensen zullen zijn die in sociaal -economisch  en/of financieel opzicht getroffen zullen worden maar geen beroep kunnen doen op regelingen van de overheid.

 

Ik kan mij zo voorstellen dat hier op gemeentelijk niveau een taak ligt voor de politiek. Het Sociaal domein staat financieel al onder druk en de kans is groot dat er meer uitgaven gedaan zullen worden dan begroot. Wellicht komen we voor de keuze te staan dat we op bepaalde terreinen moeten gaan bezuinigen. Het CDA staat voor goed rentmeesterschap en dat zal misschien gaan wringen met de financiële uitdagingen waarvoor we zullen komen te staan na de Corona-periode.

 

Toch zien we in de afgelopen weken ook hoe mooi mensen elkaar tot steun kunnen zijn en mooie initiatieven ontstaan. Het zou geweldig zijn als we het gevoel van naastenliefde ook na de crisis kunnen vasthouden.

 

Het lijkt mij zinvol om af te wachten welke gevolgen er voortvloeien uit de Corona-crisis voor de gemeente Voorst en van daaruit te bekijken wat we politiek gezien kunnen betekenen. 

 

Ik spreek de hoop uit dat u en uw dierbaren gezond door deze crisis komen.

 

Hartelijke groet,

 

 

 

 

 

Veronique Groothuis-Beijer, Fractievoorzitter


 

 


2018_03_21_UITSLAG_PER_STEMBUREAU_gemeenteraadsverkiezing_2018_VOORST


 

 

 

 

Wat doet de EU bij jou in de buurt?

De Europese Unie investeert in allerlei projecten in Nederland. Die school bij jou om de hoek of dat prachtige natuurgebied waar je wel eens gaat fietsen kunnen best wel eens worden gefinancierd door de Europese Unie.
Benieuwd wat de EU bij jou in de buurt doet?

Ga naar www.europaomdehoek.nl/projecten en klik op de kaart functie.

 

CDA bij Europese verkiezingen in gemeente Voorst de grootste!

 

 

Kandidatenlijst Europees Parlement CDA 2019

Nr. Voornaam Achternaam M/V Plaats
1 Esther de Lange V Driebruggen
2 Jeroen Lenaers M Stramproy
3 Tom Berendsen M Breda
4 Annie Schreijer-Pierik V Hengevelde
5 Henk Jan Ormel M Hengelo

 

 

 

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart – twee CDA-ers uit de gemeente Voorst op de lijst !
Het CDA Voorst vindt de Provinciale Staten verkiezingen erg belangrijk.
Daarom kunt u voor de verkiezingen van 20 maart op twee CDA-kandidaten uit onze gemeente stemmen, te weten Jaap Borst op plaats 19 en Jürgen Wolff van Wülfing op plaats 22. Op de lijsten van de meeste andere partijen schitteren de Voorstenaren door afwezigheid.

Jürgen staat daarnaast op plaats 14 voor de verkiezingen voor het Waterschap Vallei en Veluwe.
Uiteraard hoort u in de media vooral dat de uitslag van de PS-verkiezingen bepalend is voor de positie van het kabinet omdat PS de leden van de Eerste Kamer kiest.
Maar de provincie is ook van groot belang voor wat er in de gemeente Voorst gebeurt.
Jürgen Wolff van Wülfing : ‘’Het programma ‘’Samen voor een beter Gelderland’’ wordt door lijsttrekker Gerhard Bos gedragen. Eén van de punten is dat Lelystad airport pas open mag nadat het luchtruim is heringedeeld en de laagvliegroutes zijn verdwenen.
Toen onlangs naar buiten kwam dat er in besloten kring met Hattem en Kampen
werd gesproken, heeft Bos daarover direct schriftelijke vragen gesteld.’’
CDA Voorst staat pal achter het standpunt over Lelystad airport en wil door de verbinding met de provincie te onderhouden punten die de Voorstenaren bezighouden gemakkelijk op provinciaal niveau aan de orde kunnen brengen.
Een partij die landelijk, provinciaal en gemeentelijk actief is heeft dus grote voordelen.
Jaap Borst: ‘’Behalve een goed resultaat bij de komende verkiezingen,
roepen we onze supporters op om ook lid te worden van het CDA. We willen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen flink terrein terugwinnen en zien graag de harde kern van enthousiaste CDA-ers groeien.’’

 Samen voor een beter Gelderland
Verkiezingsprogramma Provinciale Staten

  1.  Niels Boland – Westervoort
  2.  Taeke Boersma – Ede
  3.  Jaap Borst – Twello

    Jaap Borst

  4.  Helma Kip – Oosterbeek
  5.  Kees van Merwijk – Zevenaar
  6.  Jurgen Wolff van Wulfing – Terwolde

    Jürgen Wolff van Wülfing