Verkiezingsposter Monique Groothuis

In het kader van de overdracht van het raadslidmaatschap op 11 mei aanstaande is mij gevraagd om een stuk voor de nieuwsbrief te schrijven.

 

Zoals ik tijdens de laatste ALV heb gezegd zal ik het coalitieakkoord respecteren en volgen. Daarnaast bieden het CDA Voorst programma en de CDA-kernwaarden belangrijke ankers om tot politieke stellingnames en keuzes te komen als het coalitieprogramma daarin niet voorziet of de doelstellingen daarin achterhaald zijn. 

Uiteraard wordt er ook nagedacht over de periode tot aan de volgende verkiezingen. Hier verwacht ik een nauwe samenwerking met het bestuur.

 

Gezien de buitengewone omstandigheden waarin we ons nu bevinden vanwege Corona hebben er de laatste 4 weken geen fysieke overleggen meer plaatsgevonden. Nu al wordt duidelijk dat de Corona-crisis iedereen treft en de sociale, economische en financiële gevolgen ervan nog lange tijd voelbaar zullen zijn in onze samenleving. Juist dan is het voor het CDA van belang om meer dan normaal zichtbaar te zijn en midden in de samenleving te staan. 

 

U heeft ongetwijfeld de actualiteiten gevolgd en meegekregen dat er vanuit de overheid maatregelen zijn getroffen om ondernemers, zzp-ers en werknemers te ondersteunen. Toch is de verwachting

 

dat er veel mensen zullen zijn die in sociaal-economisch en/of financieel opzicht getroffen zullen worden maar geen beroep kunnen doen op regelingen van de overheid.

 

Ik kan mij zo voorstellen dat hier op gemeentelijk niveau een taak ligt voor de politiek. Het Sociaal domein staat financieel al onder druk en de kans is groot dat er meer uitgaven gedaan zullen worden dan begroot. Wellicht komen we voor de keuze te staan dat we op bepaalde terreinen moeten gaan bezuinigen. Het CDA staat voor goed rentmeesterschap en dat zal misschien gaan wringen met de financiële uitdagingen waarvoor we zullen komen te staan na de Corona-periode.

 

Toch zien we in de afgelopen weken ook hoe mooi mensen elkaar tot steun kunnen zijn en mooie initiatieven ontstaan. Het zou geweldig zijn als we het gevoel van naastenliefde ook na de crisis kunnen vasthouden.

 

Het lijkt mij zinvol om af te wachten welke gevolgen er voortvloeien uit de Corona-crisis voor de gemeente Voorst en van daaruit te bekijken wat we politiek gezien kunnen betekenen. 

 

Ik spreek de hoop uit dat u en uw dierbaren gezond door deze crisis komen.

 

Hartelijke groet,

 

 

 

 

 

Veronique Groothuis-Beijer, Fractievoorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

2018_03_21_UITSLAG_PER_STEMBUREAU_gemeenteraadsverkiezing_2018_VOORST

 

 

 

 

 

Wat doet de EU bij jou in de buurt?

De Europese Unie investeert in allerlei projecten in Nederland. Die school bij jou om de hoek of dat prachtige natuurgebied waar je wel eens gaat fietsen kunnen best wel eens worden gefinancierd door de Europese Unie.
Benieuwd wat de EU bij jou in de buurt doet? Ga naar www.europaomdehoek.nl/projecten en klik op de kaart functie.

 

 

CDA bij Europese verkiezingen in gemeente Voorst de grootste!

 

 

 

 

 

Kandidatenlijst Europees Parlement CDA 2019

Nr. Voornaam Achternaam M/V Plaats
1 Esther de Lange V Driebruggen
2 Jeroen Lenaers M Stramproy
3 Tom Berendsen M Breda
4 Annie Schreijer-Pierik V Hengevelde
5 Henk Jan Ormel M Hengelo

 

het plakken van de posters in de gemeente Voorst:

Klarenbeek

Wilp

 

 

ook in Nijbroek, Teuge ,Terwolde, Twello en Voorst.

 

 

 

 

 

uitslag verkiezing PS en WS

 

ps

ws

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart – twee CDA-ers uit de gemeente Voorst op de lijst !
Het CDA Voorst vindt de Provinciale Staten verkiezingen erg belangrijk.
Daarom kunt u voor de verkiezingen van 20 maart op twee CDA-kandidaten uit onze gemeente stemmen, te weten Jaap Borst op plaats 19 en Jürgen Wolff van Wülfing op plaats 22. Op de lijsten van de meeste andere partijen schitteren de Voorstenaren door afwezigheid.
Jürgen staat daarnaast op plaats 14 voor de verkiezingen voor het Waterschap Vallei en Veluwe.
Uiteraard hoort u in de media vooral dat de uitslag van de PS-verkiezingen bepalend is voor de positie van het kabinet omdat PS de leden van de Eerste Kamer kiest.
Maar de provincie is ook van groot belang voor wat er in de gemeente Voorst gebeurt.
Jürgen Wolff van Wülfing : ‘’Het programma ‘’Samen voor een beter Gelderland’’ wordt door lijsttrekker Gerhard Bos gedragen. Eén van de punten is dat Lelystad airport pas open mag nadat het luchtruim is heringedeeld en de laagvliegroutes zijn verdwenen.
Toen onlangs naar buiten kwam dat er in besloten kring met Hattem en Kampen
werd gesproken, heeft Bos daarover direct schriftelijke vragen gesteld.’’
CDA Voorst staat pal achter het standpunt over Lelystad airport en wil door de verbinding met de provincie te onderhouden punten die de Voorstenaren bezighouden gemakkelijk op provinciaal niveau aan de orde kunnen brengen.
Een partij die landelijk, provinciaal en gemeentelijk actief is heeft dus grote voordelen.
Jaap Borst: ‘’Behalve een goed resultaat bij de komende verkiezingen,
roepen we onze supporters op om ook lid te worden van het CDA. We willen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen flink terrein terugwinnen en zien graag de harde kern van enthousiaste CDA-ers groeien.’’

CDA Gelderland komt naar U toe.

vanuit Apeldoorn vertrekt er een tourbus met CDA leden die verschillende plaatsen zal aandoen.

9.00 uur vertrek uit Apeldoorn,
9.30 uur aankomst Twello parkeerplaats Makelaar G vd Beld
10.00 uur vertrek uit Twello,
10.30 uur aankomst Voorst,
11.00 uur vertrek uit Voorst,
11.15 uur aankomst Zutphen,
12.00 uur vertrek uit Zutphen,
12.30 uur aankomst Lochem,
13.15 uur vertrek  uit Lochem,
14.00 uur aankomst Apeldoorn.

 Samen voor een beter Gelderland
Verkiezingsprogramma Provinciale Staten

 1.  Niels Boland – Westervoort
 2.  Taeke Boersma – Ede
 3.  Jaap Borst – Twello

  Jaap Borst

 4.  Helma Kip – Oosterbeek
 5.  Kees van Merwijk – Zevenaar
 6.  Jurgen Wolff van Wulfing – Terwolde

  Jürgen Wolff van Wülfing

 7.  Will ten Westeneind – Pannerden
 8.  Matthias Blankesteijn – Nijkerk
 9.  Erwin te Bokkel – Brummen

Debatavond

Younger at heart interview met Bert van de Zedde

Regen, wind en zelfs sneeuwvlokken op vrijdagmiddag tijdens het flyeren naast de markt in Twello

Wat hebben Margret en Ramón te vertellen?

Verkiezingsborden plaatsen

Op 7 en 8 maart

Verkiezingsposters voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Posters plakken samen met D66 en PvdA/Groenlinks

het inleveren van de kieslijsten

Het inleveren van de lijsten:

controle op de kieslijstDe CDA kieslijst voor maart 2018

Zedde vd

Bert

Twello

1

Suelmann

Margret

Twello

2

Groothuis

Veronique

Wilp

3

Wolff van Wülfing

Jürgen

Terwolde

4

Arcos Aguilera

Ramón

Klarenbeek

5

Gooiker

Willy

Wilp

6

Wessels

Jan

Terwolde

7

Pinkster

Harjo

Twello

8

Pannekoek

Tonnie

Nijbroek

9

Derksen

Berend

Voorst

10

Hessels

Roel

Twello

11

Ensink

Alie

Terwolde

12

Haverkamp

Anneke

Twello

13

Booster

Cees

Twello

14

Boerkamp

Joke

Klarenbeek

15

Lankhorst

Henk

Twello

16

Arends

Henk Jan

Twello

17

Jonge de

Margot

Twello

18

Koekkoek

Gree

Terwolde

19

Noorlag

Joke

Twello

20

Oude Luttikhuis

Ank

Twello

21

Achterberg

Theo

Twello

22

Uenk

Jaap

Twello

23

Wilbrink

Han

Voorst

24

Tijhuis

Jan

Wilp

25

Berends

Aart

Nijbroek

26

Bokdam

Gerrit

Twello

27

Belt vd

Gerard

Twello

28

Wijtten

Frans

Twello

29

Borst

Jaap

Twello

30

Hokken

Bert

Wilp

31

Oosterlaar

Anton

Twello

32

Horstink

Ben

Twello

33

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Aan: de leden van het CDA VOORST

Wilp, mei 2017
Betreft: gemeenteraadsverkiezingen 2018

Geacht CDA-lid,

Op 21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Het is van groot belang dat het CDA Voorst met een goede kandidatenlijst komt. Deskundige mensen, welke een zo breed mogelijke steun onder onze leden hebben en daarmee onder veel inwoners van de gemeente Voorst, zijn hiervoor nodig.

Kent u een CDA-lid, die u geschikt acht als kandidaat voor het CDA en geplaatst wilt zien op de kieslijst? Of heeft u zelf interesse voor het gemeenteraadswerk?

Graag uw reactie, schriftelijk of mondeling vóór 15 augustus bij één van de onderstaande kiescommissieleden. Onze voorkeur gaat uit naar een reactie per e-mail, maar desgewenst kunt u ook telefonisch of per brief reageren. De door u opgegeven mensen zullen worden benaderd door de kiescommissie om hen zelf te vragen of zij belangstelling hebben voor dit belangrijke werk.

Graag wijzen wij u tevens op bijgaande uitnodiging voor de ledenvergadering van 22 juni. Er zal dan o.a. een eerste voorzet worden toegelicht van het verkiezingsprogramma. Uw inbreng is hierin zeer gewenst.

Het bestuur stelt uw reactie zeer op prijs.

Namens het bestuur,

Ben Horstink, voorzitter